Kumpulan Sasar
Bagi mencapai matlamat kerajaan untuk mewujudkan sekolah, keluarga, tempat kerja, kawasan dan masyarakat bebas dadah, program dan aktiviti strategi Pelan Bertindak ini akan menumpukan golongan sasar seperti berikut:-
a. Pelajar
 • Sekolah Rendah
 • Sekolah Menengah
b. Remaja/Belia
 • Pelajar universiti
 • remaja/belia lepasan sekolah
 • pemimpin dan ahli persatuan belia
 • belia di kawasan kediaman tertentu ( bandar dan luar bandar )
 • belia bekerja ( sektor perkilangan, perhotelan, pusat rekreasi dan hiburan)
c. Ibu bapa
d. Wanita
 • Suri rumah
 • Kaum ibu
 • Wanita bekerja
 • Pemimpin persatuan
 • Gadis remaja