|Laman Utama | Sinopsis | Motto/ Visi/ Misi | Tujuan/ Matlamat | Keahlian | Rangka Program | Perhubungan |
| Program 2006 | 2007| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013| 2014 |Galeri Video |

Sumbangan derma disalurkan ke akaun
BIMB (Bank Islam Malaysia Berhad) No.Akaun: 10016010054313
atas nama: Yayasan Amal Malaysia Cawangan Sabah
Al-Rajhi No. Akaun : 19200-1110830185
atas nama: Yayasan Amal Malaysia (Amal)

 


TUJUAN &  MATLAMAT


ØUntuk melahirkan anggota-anggota yang akan menjadi rakyat yang cintakan agama, bangsa dan Negara.

ØMenggerak dan mendidik ahli-ahli sebagai agen-agen pembangun masyarakat dan kemanusiaan.

ØMengumpul ahli-ahli bagi melaksanakan pelbagai aktiviti kebajikan, kemasyarakatan dan rekreasi.

ØMewujudkan satu jalinan kerjasama di kalangan ahli-ahli bagi menjana satu formula ke arah mempertingkatkan penglibatan serta sumbangan mereka kepada anggota dan masyarakat umum dalam mencapai kecemerlangan pendidikan yang berterusan, ketinggian akhlak serta kesepaduan ilmu, iman dan amal.

ØMelaksanakan pelbagai aktiviti yang positif di dalam melahirkan ahli-ahli yang berketrampilan, mapan, berilmu, bertaqwa sebagai persediaan membentuk generasi pelapis dalam masyarakat.

ØMenggerakkan program sukarelawan masyarakat, seperti khidmat masyarakat, bantuan bencana alam, gotong royong dan bantuan kecemasan.

ØBersama kerajaan di dalam menangani masalah gejala social di kalangan masyarakat.

ØMenjalankan aktiviti perekonomian, perniagaan, pelaburan berlandaskan syarak dan pertanian yang boleh memberikan keuntungan kepada yayasan ini dengan syarat semua wang keuntungan yang didapati akan digunakan semata-mata untuk melanjutkan, memajukan dan menjalankan pelbagai ativiti bagi tujuan Yayasan ini.

ØMengutip derma daripada orang perseorangan dan mana-mana pihak untuk tujuan Yayasan dengan persetujuan Mesyuarat Agong serta ianya tertakluk kepada kebenaran daripada Pendaftar Pertubuhan dan pihak berkuasa yang berkenaan.

ØUntuk menerima dan memegang harta-harta seperti tanah, bangunan dan lain-lain yang difikirkan oleh Jawatankuasa Yayasan sebagai membawa manfaat kepada ahli-ahli Yayasan.

ØBekerjasama dengan mana-mana yayasan, badan-badan bukan kerajaan atau badan-badan sukarela yang dibenarkan undang-undang untuk menjalankan pelbagai aktiviti yang bermanfaat kepada Yayasan, ahli dan masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jumlah Pelawat:

Hakcipta terpelihara©2007
Yayasan Amal Malaysia, Cawangan Sabah