Peranan

 

 

  • Mendidik orang ramai mengenai bahaya penggunaan dadah melalui program pendidikan pencegahan dan penerangan, melalui seminar, ceramah dan kursus.

  • Mengumpul dan menyampaikan pendapat-pendapat pakar mengenai penggunaan dadah dan menganjurkan Seminar, Majlis Dialog, Forum dan kursus-kursus.

  • Bekerjasama dengan pejabat-pejabat Kerajaan yang bersangkutan dan lain-lain Pertubuhan Sukarela dalam usaha mencegah dan menghapuskan penggunaan dadah. 

Kembali