Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (PEMADAM)
Negeri Sabah

Webmaster

 

||||
 
Penerbitan dan Pengedaran Risalah Anti Dadah

PEMADAM Negeri Sabah dan PEMADAM Daerah mengedarkan risalah-risalah anti dadah dalam pelbagai bahasa (bahasa Melayu, Cina, Inggerisa dan Kadazan) kepada semua lapisan masyarakat untuk menyampaikan mesej tentang bahaya dadah untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan mereka tentang bahaya dadah dan mencegah mereka daripada terlibat dengan dadah.