TUJUAN
 

 

-  Mendapatkan jumlah bilangan terkini Ibu Tunggal yang ada di Luar Bandar.

Mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi yang dihadapi oleh Ibu Tunggal.

Mengenalpasti keperluan-keperluan mereka yang  mungkin dapat diberi bantuan
   dan bimbingan.

-  Mengumpul  data-data dan maklumat latarbelakang peribadi Ibu Tunggal  
  
terutamanya dari segi kesihatan, pendidikan, sosial dan ekonomi.

Merekodkan maklumat Ibu Tunggal untuk rujukan pihak-pihak berkenaan.

 


| Pengenalan | Latar Belakang |  | Visi | Misi | Tujuan | Objektif | Matlamat | Jawatankuasa |
| Carta Organisasi | Perasmian | Logo | Graf  | Kejayaan | Aktiviti Tahunan | Pautan Penting | Hubungi Kami |