Kunjungan kehormat kepada TYT yang dipertua negeri sabah Tun sakaran Dandai, 7 Julai 1999.

thecourtesycallontytyangdipertuanegerisabah_small.jpg thecourtesycallontytyangdipertuanegerisabah2_small.jpg