KETUA PESURUHJAYA PENGAKAP NEGERI SABAH
Biodata Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Sabah
Perlantikan Dan Tugas-tugas Ketua Pesuruhjaya Pengakap NegeriBIODATA

NAMA PENUH               :EN. AWANG ZAINIE HJ SUNTIM
NO. K/P                           : 521002-12-5557 (Lama : H 0256136)

TARIKH LAHIR            : 02HB OKTOBER 1952
TEMPAT LAHIR           : KG. TANJUNG ARU, KOTA KINABALU

ALAMAT                        : RUMAH B.P. BULATAN SEMBULAN
                                          PETI SURAT NO. 11952.
                                          88821 KOTA KINABALU

ALAMAT KEDIAMAN : NO. 32, LOT 264, TAMAN BDC (PHASE I),
                                            LIKAS, KOTA KINABALU.

TELEFON                       : 088-254174,   088-246255 (PEJABAT)
                                            088-435330 (RUMAH)

AKADEMIK                   : SEKOLAH RENDAH S.K. KARAMUNTING SANDAKAN
                                            MALAYSIAN CERTIFICATE EDUCATION (1990) DI MAKTAB SABAH
                                            HIGH SCHOOL CERTIFICATE
                                            DIPLOMA UKUR BAHAN – ITM SHAH ALAM (1972-1975).

PROFESIONAL              : "INTERNATIONAL TRAINAERS"
                                            (WORLD SCOUT ORGANIZATION)

                                          : JURULATIH PEMIMPIN PENGAKAP
                                             KEBANGSAAN

POLITIK                         : PENGERUSI TETAP UMNO (1995-1998)

PEKERJAAN                  : AHLI MAJLIS, MAJLIS PERBANDARAN K. KINABALU

                                          : AHLI LEMBAGA PENGARAH
                                            OUTWARD BOUNDS TRUST OF SABAH

                                          : PEBGERUSI SYARIKAT “SAYC” HOLDING

                                          : PENGURUS  BISSMA LETRIK ENTERPRISE 

                                          : KETUA PESURUHJAYA PENGAKAP (EKSEKUTIF)
                                             PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA (SABAH)


JAWATAN-JAWATAN DALAM  PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA

MENJADI AHLI PENGAKAP KANAK-KANAK  - 1959

1. PENGAKAP RAJA      - 1968

2. Pemimpin Pengakap  / Pemimpin Kelana  - 1968 – 1973

3. Penolong Pesuruhjaya Daerah Kota Kinabalu - 1973 - 1983
 
4. Penolong Pesuruhjaya Negeri -1983 – 1987
    Merangkap Setiausaha Kerja
    Majlis Pengakap Negeri Sabah

5. Penolong Pesuruhjaya Kumpulan Latihan Malaysia (KLM)      -     1987 – 1990
    Seluruh Maktab Sabah

6. KETUA PESURUHJAYA PENGAKAP NEGERI SABAH            1994- sekarang

TUGAS-TUGAS KHAS DALAM PENGAKAP

1. SETIAUSAHA     - 1982 - 1987
   Pasukan Latihan Negeri Sabah

2. Penolong Jurulatih Pengakap Kebangsaan Malaysia     - 1987 - 1997
 
3. JJurulatih Pengakap Kebangsaan Malaysia- 1997 - SEKARANG
    Jurulatih Pengakap Antarabangsa

4. Ahli Jawatankuasa Khas Perlembagaan   - 1985 – 1987
    Persekutuan Pengakap Malaysia

5. Exco Majlis Persekutuan Pengakap Malaysia      - 1983 -1987
                                                                                      - 1994 – Sekarang

6. Exco Pasukan Latihan Pengakap Negara - 1983 – 1987
    Pengerusi Pasukan Latihan Pengakap       - 1994 – Sekarang
    Negeri Sabah

7. Ketua Pentarafan Pengakap Raja Negeri Sabah - 1983 – Sekarang

8. Pengerusi J/K. Perlaksana Merangkap                                        - DECEMBER 1995
    Ketua Perkhemahan (CAMP CHIEF)
    JAMBORI PENGAKAP SABAH PERTAMA SEMPORNA.

TUGAS SELAKU WAKIL NEGARA/NEGERI

1. AHLI DELAGASI PERSIDANGAN 11TH ASIA PASIFIC -  1978
   REGIONAL SCOUT CONFERENCE KOWLOON H.K.

2. MENERIMA ANUGERAH OFFICIAL   - 1979
    “ORDER OF THE ARROW” DI PERSIDANGAN
    “ORDER OF THE ARROW” DI STATE UNIVERSITY
      OF COLARADO USA.

3. PESURUHJAYA ANTARABANGSA   - 1979
    DI INTERNATIONAL BOY SCOUT OF AMERICA’S
    SUMMER CAMP PROGRAMME OHIO &
   COLARADO, USA

4. TIMBALAN  KETUA KONTINJEN MALAYSIA  - 1982
    8TH . ASIA PACIFIC JAMBORI/ 6TH  KOREA NATIONAL
    JAMBOREE, CHOLLA PUKDO, KOREA.

5. SETIAUSAHA DELIGASI     -  1983
    PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 29TH WORLD
    SCOUT CONFERENCE DEARBORN, MICHIGAN, USA.

6. PEGAWAI & AHLI JAWATANKUASA APENGELOLA - 1983
    15TH WORLD SCOUT JAMBOREE, KANANASKI COUNTRY,
    ALBERTA CANADA.

7. SETIAUSAHA DELAGASI     - 1986
    PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 31ST
    WORLD SCOUT CONFERENCE MELBORNE,
  VICTORIA, AUSTRALIA.

PERLANTIKAN DAN TUGAS-TUGAS KETUA PESURUHJAYA PENGAKAP NEGERI

Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Sabah dilantik oleh Ketua Pengakap Negara dengan persetujuan Majils Pesuruhjaya-Pesuruhjaya Pengakap Negeri dan diluluskan oleh Ketua  Pengakap Negeri Sabah dan mendapat tauliah daripada Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara. Seseorang yang dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri boleh menyandang jawatan tersebut selama lima (5) tahun dan diboleh dilantik semula selepas tamat tempoh tersebut untuk tempoh lima (5) tahun lagi. Semasa ketiadaan Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri, Penolong Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri (Latihan) boleh memangku jawatan Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri untuk tempoh tersebut.

Tugas utama Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri adalah seperti berikut :-

a) Bertanggungjawab kepada Ibu Pejabat Kebangsaan mengenai kebajikan, kemajuan dan  latihan  serta menjalankan semua dasar dan peraturan pertubuhan.

b) Mentadbir Persekutuan Pengakap Negeri dengan teratur cekap dan berkesan.

c) Bertindak bersama-sama dengan Jawatankuasa Kerja Majils Pengakap Negeri atas semua perkara berkaitan dengan kewangan dan  harta Majlis Pengakap Negeri.

d) Mendapatkan khidmat orang-orang yang layak dilantik sebagai Pesuruhjaya-Pesuruhjaya, dan menguruskan tauliah mereka sebagaimana yang ditentukan dalam perlembagaan

e) Memajukan pertubuhan dan perjalanan persekutuan Pengakap Tempatan dengan berkesan dan menguruskan berkenaan dengan pendaftarannya selaras dengan peraturan dan menerima laporan tahunan serta penyata kira-kira yang telah diodit (periksa) daripada persekutuan pengakap tempatan.

f) Mengurus mengenai anugerah-anugerah dibawah bahagian “D” (POR)

g) Melaksanakan tugas sebagai Pesuruhjaya Daerah atau mengatur pengganti kepada daerah dimana jawatan Pesuruhjaya telah dikosongkan pada sesuatu masa.

h) Membuat keputusan serta laporan kepada Ibu Pejabat dalam semua hal yang berkaitan dengan amanah dan tanggungjawab beliau yang termaktub dalam peraturan terutama percangahan diantara Pesuruhjaya Daerah dan Majlis Daerah.

i) Menyelesaikan sebarang masalah/perbelahan diantara ahli dalam pergerakan dimana mengambil tindakan mengikut perlembagaan

j) Menghadiri mesyuarat Jawatankuasa Majlis Pengakap Negara

k) Berkerjasama dan mengekalkan hubungan baik dengan Persatuan Pandu Puteri dan Pertubuhan Belia serta badan kebajikan Belia  diNegeri Sabah

l) Menentukan persempadanan  setiap Majlis Tempatan.

m) Menjalankan semua fungsi dan tanggungjawab seperti yang di nyatakan dalam perlembagaan.