Majlis Pengakap Negeri Sabah
 
AHLI  RASMI 
KETUA PESURUHJAYA PENGAKAP NEGERI SABAH

PENGERUSI
DATUK ISMAIL AWANG BESAR
YANG DIPERTUA MAJLIS PENGAKAP
NEGERI SABAH

NAIB  PENGERUSI
 
 
SETIAUSAHA KEHORMAT (SETIAUSAHA KERJA)

BENDAHARI KEHORMAT

AHLI JAWATANKUASA
PENOLONG KETUA PESURUHJAYA PENGAKAP NEGERI SABAH
PENOLONG PESURUHJAYA PENGAKAP NEGERI PAHANG
PESURUHJAYA BAHAGIAN
PESURUHJAYA KAWASAN
KEMENTERIAN  BELIA DAN SUKAN (N)
JABATAN BELIA DAN SUKAN NEGERI (P)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN KEWANGAN
AHLI AHLI DILANTIK
5 ORANG

Majlis Pengakap Negeri Sabah adalah sebuah Jawatankuasa yang di tubuhkan mengikut  Dasar, Pertubuhan dan Peraturan (POR) bahagian III para 12. Majlis ini hendaklah menjalankan mesyuarat agongnya dua tahun sekali dan Pegawai-pegawai kehormat  Majils ini hendaklah dipilih pada tiap-tiap mesyuarat agong itu untuk berkhidmat sehingga mereka digantikan semasa pemilihan dalam mesyuarat agong seterusnya. Objektif dan fungsi Majlis ini adalah
a) Menaikkan taraf kebajikan pergerakan diseluruh negeri sabah dan mengatur kerjasama yang harmoni diantara semua Majlis tempatan dengan Pertubuhan

b) Bekerjasama dengan Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri, mengujudkan Majlis Tempatan dengan menetapkan persempadanan dan mempercepat menggalak dan meningkatkan prinsip serta tujuan Persekutuan Pengakap di Negeri Sabah.

c) Mencari dan mentadbir segala wang, samada derma, yuran, atau dana yang diterima daripada sebarang punca bagi tujuan penyelanggaraan Ibu Pejabat Persekutuan  Pengakap serta pembangunan kepengakapan di negeri ini.

d) Melantik satu jawatankuasa  eksekutif dalam satu bentuk jawatankuasa kecil, dimana ahlinya tidak semestinya Ahli Majlis tetapi mempunyai keupayaan untuk melaksanakan tugas-tugas khas, dengan mengambil kira ahli dalam jawatankuasa kecil tersebut  kebanyakannya terdiri daripada ahli-ahli Pengakap.

e) Mencari dan mentadbir kewangan untuk kegunaan pengurusan, latihan dan lain-lain tujuan bagi perkembangan dan kemajuan  pergerakan pengakap di negeri ini.

f) Untuk mengujud serta mengekalkan fungsi Ibu Pejabat serta bertindak sebagai saluran maklumat dan perhubungan diantara Ibu Pejabat Kebangsaan dengan Majlis Tempatan melalui Ketua Pesuruhjaya Negeri.

g) Menerbit, men-yiar dan menjual buku-buku dan risalah-risalah dalam sebarang bahasa yang sesuai bagi kegunaan ahli dengan syarat kandungan penerbitan telah mendapat kelulusan Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Sabah

h) Mengatur dan menjalankan sebaran am dalam apa jua bentuk dan cara bagi menggalakan sokongan Awam kepada kegiatan persekutuan dan pergerakan pengakap umumnya.

i) Mengurus mesyuarat, pertunjukan, perhimpunan, persidangan dan gerakkerja negeri, bersama bagi faedah persekutuan  dan ahli-ahlinya

j) Mengelola dan menggalakkan perkembangan persaudaraan pengakap di negeri Sabah khasnya dan persekutuan pengakap malaysia amnya.
k) Memberi kuasa pendaftaran oleh ibu pejabat  kepada Majlis Tempatan dan mempunyai kuasa memansuhkan pendaftaran tersebut atas persetujuan Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri.

l) Memberi Kuasa pendaftaran oleh Ibu pejabat kepada kumpulan-kumpulan pengakap dan mempunyai kuasa memansuhkan pendaftaran kumpulan atas persetujuan Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri.

m) Memberi kuasa pengeluaran tauliah oleh Ibu pejabat persekutuan kepada semua Pemimpin-pemimpin .

n) Menyediakan ibu pejabat dengan pekerja-pekerja yang cukup bagi menjalankan pentadbiran dan tugas-tugas yang dikuasakan atas perswetujuan Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Sabah

o) Majlis ini hendaklah menjalankan mesyuarat agongnya sekali dalam tiap-tiap dua tahun dan menerima dan mempersetujui lapuran aktiviti dan lapuran kira-kira yang telah diperiksa.