PESURUHJAYA BAHAGIAN
 

Tugas-tugas dan tanggungjawab

1. Bertanggungjawab terhadap Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Sabah

2. Bertanggungjawab ke atas kebajikan, kemajuan serta latihan pergerakan pengakap di dalam
kawasa yang berada di bawah pengawasannya.

3. Memastikan polisi, pertubuhan serta undang-undang Persekutuan Pengakap Malaysia
dipertahankan, dan sentiasa berhubung dengan Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri melalui
mesyuarat-mesyuarat bagi membincangkan polisi atau polisi-polisi yang akan dilaksanakan

4. Memastikan penubuhan Majlis bagi kawasan di bawah pengawasannya adalah juga menjadi
tanggungjawab Pesuruhjaya Kawasan untuk memastikan bahawa Majlis yang telah dibentuk ini
sentiasa mengadakan mesyuarat bagi membincangkan masalah-masalah yang mungkin timbul di
kawasannya dan sekaligus menyelesaikannya.

5. Menerima laporan daripada Pesuruhjaya-peseuruhjaya Kawasan berkaitan dengan
perkembangan pergerakan pengakap di kawasan mereka masing-masing. Pesuruhjaya Bahagian
juga bertanggungjawab menyampaikan polisi kepada pesuruhjaya-pesuruhjaya kawasan serta
menerima cadangan-cadangan yang diajukan untuk dibincangkan dengan Ketua Pesuruhjaya
Pengakap Negeri.

6. Mencadangkan calon-calon yang layak dilantik sebagai Pesuruhjaya Kawasan serta menemuduga
calon-calon tersebut bagi memastikan mereka memenuhi syarat-syarat dalam polisi Ketua
Pesuruhjaya Pengakap Negeri sebelum diajukan kepada Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri untuk
perlantikan.

7. Bekerjasama serta mewujudkan suasana kerja yang efektif dengan Pesuruhjaya-pesuruhjaya
Kawasan serta menghadiri setiap mesyuarat Majlis/Jawatankuasa kawasan yang berada di bawah
pengawasannya bagi memastikan yang Jawatankuasa tersebut menjalankan tugas dengan berkesan.

8. Membantu Pesuruhjaya-pesuruhjaya Kawasan merangka program-program, aktiviti-aktiviti serta
kursus-kursus latihan dan perancangan pembangunan secara menyeluruh.

9. Menjadi wakil langsung kepada Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri di kawasan-kawasan yang
berada di bawah pengawasannya.

10. Menjadi Pegawai Rasmi terhadap setiap Majlis/Jawatankuasa kawasan yang berada di bawah
pengawasannya.

11. Memastikan Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri sentiasa dimaklumkan mengenai
program-program serta perkembangan setiap keputusan yang dibuat di kawasan-kawasna bawah
pengawasannya

12. Tugas Pesuruhjaya Bahagian adalah berkait rapat dengan penyeliaan serta khidmat-nasihat, oleh
itu Pesuruhjaya Bahagian seharusnya memberikan galakan serta sokongan kepada
Pesuruhjaya-pesuruhjaya Kawasan dan Pesuruhjaya-pesuruhjaya Daerah di kawasan yang berada
dibawah pengawasannya.