PENAUNG

TUAN YANG TERUTAMA YANG DIPERTUA NEGERI SABAH
TUN DATUK SERI PANGLIMA HAJI SAKARAN BIN DANDAI

Tuan Yang Terutama Yang DiPertua Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Haji Sakaran Bin Dandai  telah dilantik sebagai Ketua Pengakap Negeri Sabah semasa beliau menjawat, jawatan Ketua Menteri Sabah pada ______________. Semenjak beliau dilantik sebagai Ketua Pengakap Negeri Sabah, kegiatan dan aktiviti Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sabah telah menunjukkan perkembangan dan peningkatan. Ini adalah kerana adanya komitment dan daya usaha beliau ingin memajukan pergerakan Pengakap dinegeri ini. Antara aktiviti yang diilhamkan oleh Tuan Yang Terutama  ialah Jambori Sabah Pertama yang telah diadakan di Daerah Semporna pada bulan Disember 1995.  Sejurus selepas perlantikan beliau sebagai Tuan Yang DiPertua Negeri Sabah pada ______________ Beliau telah dilantik secara rasminya sebagai Penaung Persekutuan Pengakap Negeri Sabah, di bawah Dasar Pertubuhan dan Peraturan (POR) Bahagian III iaitu Perlembagaan Persekutuan Pengakap Malaysia. Para 11 (2).