Penolong Pesuruhjaya Pengakap Negeri Sabah
 
 

PENOLONG PESURUHJAYA PENGAKAP NEGERI (BAHAGIAN HAL EHWAL WANITA)
Penyandang Jawatan : Puan Teresa Hiew Ang Ngo

Fungsi/Tugas dan Tanggungjawab

a) Bertanggung jawab kepada Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Sabah

b) Bertanggungjawab untuk memelihara kepentingan dan hal ehwal yang berkaitan dengan kemajuan latihan serta kesempurnaan bagi ahli-ahli wanita

PENOLONG PESURUHJAYA NEGERI (PERHUBUNGAN AWAM)
Penyandang Jawatan : En. Mohd. Isa Satok
Tugas dan Tanggungjawab

a) Menentukan arahan, laporan, makluman, permintaan dan lain-lain dari Ibu Pejabat sampai ke matlamatnya

b) Menentukan laporan, makluman-balik, permintaan, aduan,rayuan dari peringkat bawah sampai ke Ibu Pejabat

c) Menentukan dokumen, rokod, surat-menyurat dan lain-lain difailkan dan dikemaskinikan

d) Menentukan makluman yang kemaskini di sampaikan kepada pengatahuan Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri dari semasa ke semasa dengan tekal seperti yang ditetnukan.

PENOLONG PESURUHJAYA NEGERI (PROGRAM)
Penyandang Jawatan : En. John Ng Ah Kian
Maklumat mengenai tugas dan tanggungjawab tidak ada buat sementara waktu...

PENOLONG PESURUHJAYA NEGERI (TUGAS-TUGAS KHAS)
Penyandang Jawatan : En. Larry Daim
Maklumat mengenai tugas dan tanggungjawab tidak ada buat sementara waktu...

PENOLONG PESURUHJAYA NEGERI (PENGAKAP KAKAK-KANAK)
Penyandang Jawatan : kosong
Maklumat mengenai tugas dan tanggungjawab tidak ada buat sementara waktu...

PENOLONG PESURUHJAYA NEGERI (PENGAKAP MUDA - REMAJA)

Penyandang Jawatan : En. Zainuddin Haji Mohd. Onon

Fungsi

a) Mengetahui kehendak generasi muda Remaja dan mempelajari aspirasi keperluan mereka

b) Kemahiran-kemahiran kreatif

c) Kemahiran- kemahiran untuk mendorong menyelaras dan mengurus

d) Bekerja dengan harmoni dalam membuat keputusan

e) Latar belakang berpengakap yang teguh berpengalaman dalam latihan dan program pembangunan belia

f) Pengatahuan dan kemahiran dalam semua sessi latihan belia

Tanggungjawab dan Tugas

a) Membuat perancangan di peringkat negeri dalam semua aspek program muda

b) Memberi kesedaran pemimpin muda remaja di peringkat daerah dalam program Muda/Remaja

c) Bekerja sama dengan Penolong Pesuruhjaya Muda Remaja di Peringkat daerah

d) Sentiasa mengawasi dan memajukan semua bahagaian program muda remaja di peringkat bahagian dan daerah

e) Memastikan Penolong Pesuruhjaya Daerah (muda ramaja) membuat latihan mengikut skim keperluan muda remaja

f) Mengujudkan perhubungan berterusan diantara muda remaja negeri dengan Penolong Pesuruhjaya Daerah muda remaja dari daerah

g) Mengumpul lapuran latihan dari daerah

h) Mengenalpasti latihan-latihan bakal pengakap remaja di daerah.    Dan LIMA PULUH DUA lengkap empat sekawan dengan tiga empat empat barisan.

PENOLONG PESURUHJAYA NEGERI (KELANA)
Penyandang Jawatan : Haji Jaffar Haji Juana
Fungsi/Tugas dan Tanggungjawab

a) Mempromosikan aktiviti-aktiviti Kelana di peringkat Negeri, Bahagian, Zon, Daerah dan Kumpulan-kumpulan

b) Menggalakkan peningkatan keahlian pengakap kelana diseluruh negeri

c) Menggalakkan kemajuan setia individu Kelana dan kumpulan

d) Menasihat dan membantu krew seperti dikehendaki dalam rancangan organisasinya dan mengendalikan aktiviti-aktiviti krew

e) Seperti yang dikehendaki, menasihat Kelana dalam kemahiran-kemahiran yang sesuai mengikut program krew dan skim anugerah, da mengenalpasti pengajar/penasihat yang berkelayakan

f) Menggalakkan dan menasihat kelana dalam kemajuan mereka dalam skim anugerah

g) Mempastikan kerjasama yang tinggi tahapnya dengan bahagian lain terutamanya bahagian Pengakap remaja, dan galakkan Pengakap Remaja untuk meningkat kepada Pengakap Kelana.

h) Dengan contoh peribadi tetapkan tingkahlakunya yang tinggi tahapnya

i) Gambarkan keseluruhan dan menasihatkan krew tetnatg keperluan-kelerluan pentadbiran yang betul

PENOLONG PESURUHJAYA NEGERI (PENGAKAP LAUT)
Penyandang Jawatan :
Maklumat mengenai tugas dan tanggungjawab tidak ada buat sementara waktu...
 

PENOLONG PESURUHJAYA NEGERI (PENGAKAP ISTEMAWA)
Penyandang Jawatan : En. Aloysius Kondilis
Maklumat mengenai tugas dan tanggungjawab tidak ada buat sementara waktu...