Persatuan Perancang Keluarga Sabah

Matlamat & Objektif

FALSAFAH:

Persatuan ini menyokong dan yakin bahawa pengetahuan dan amalan merancang keluarga adalah hak asasi manusia dan merupakan perkara penting dalam masa keibubapaan yang bertanggungjawab, kestabilan hidup keluarga dan memberikan sumbangan positif ke arah keharmonian masyarakat dan pembangunan negara.

MATLAMAT & OBJEKTIF:

  1. Menyokong, menggalakkan dan memberikan maklumat, tunjuk ajar dan perkhidmatan merancang keluarga supaya pasangan suami isteri berupaya merancangkan kehadiran anak mereka dan saiz keluarga masing-masing.
  2. Menyokong dan menyebarkan penerangan yang berkaitan dan pendidikan tentang hidup berkeluarga, pembangunan keluarga, kependudukan dan perancangan keluarga.
  3. Menggalakkan dan memberikan tunjuk ajar, maklumat dan perkhidmatan yang berkaitan dengan kesihatan biakan kaum lelaki dan wanita.

MISI:

Berusaha untuk menjadikan perancangan keluarga sebagai satu cara hidup untuk semua keluarga dalam pembangunan sosial dan ekonomi.


Muka Utama | Perkhidmatan | Latarbelakang | Matlamat | Lokasi

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi 088-217553 (Klinik) dan 088-245209 (Ibu Pejabat)
atau hantarkan mel elektronik kepada sfpa@sabah.org.my.
.