ray_small_banner.jpg (5505 bytes)

 

ray2.jpg (6194 bytes)
Speeches for the year 2003

SIARAN AKHBAR

UCAPAN Y.B. DATUK RAYMOND TAN SHU KIAH, 
MENTERI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN HAL EHWAL PENGGUNA

SEMPENA MAJLIS PERASMIAN BULAN MEMBACA PERINGKAT NEGERI SABAH

14 JULAI 2003 - JAM 10.00 PAGI

DI BILIK SERBAGUNA PERPUSTAKAAN NEGERI SABAH BANDARAYA KOTA KINABALU

(Teks Ucapan disampaikan oleh Y.B. Datuk Surinam Haji Sadikun, Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah)

Selamat pagi dan salam sejahtera  

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana diberikan penghormatan untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini untuk menyaksi dan menyempurnakan majlis pelancaran  Bulan Membaca Peringkat Negeri 2003. Bulan Membaca yang bertemakan ‘baca@gayahidup’  adalah program Perpustakaan Negara Malaysia dengan kerjasama perpustakaan-perpustakaan awam seMalaysia dan  disambut serentak di seluruh Negara sepanjang bulan Julai ini. Tujuan utama program ini ialah untuk memastikan budaya cintakan ilmu berjaya dipupuk di kalangan semua lapisan masyarakat  terutamanya golongan belia selaras dengan hala tuju kerajaan untuk mewujudkan masyarakat yang kaya maklumat.  

Pelancaran Bulan Membaca peringkat kebangsaan telah dirasmikan oleh Menteri Pendidikan Malaysia, Tan Sri Musa Mohamad dalam satu majlis besar-besaran Karnival Bulan Membaca di Dataran Merdeka Kuala Lumpur pada 5 Julai 2003. Dalam pelancaran tersebut, kita turut berbangga di atas penyampaian anugerah kepada pemenang tempat pertama Kategori Taman Perumahan dan pemenang saguhati Pertandingan Perpustakaan Keluarga Peringkat Kebangsaan 2003 di mana kedua-duanya berasal dari daerah Tawau, Sabah. Mereka telah mengharumkan nama negeri Sabah apabila diumumkan sebagai pemenang dan ini bermakna kedua-dua mereka ini telah diiktirafkan sebagai antara yang mempunyai perpustakaan keluarga yang terbaik di Malaysia.  

Tuan-tuan dan puan-puan,  

Sifat suka membaca ialah satu amalan mulia dan seharusnya dijadikan budaya seumur hidup. Membaca adalah langkah untuk menimba ilmu, memperkayakan maklumat, ilmu pengetahuan dan kebolehan dalam pelbagai bidang. Dalam erti kata yang lain, melalui membaca kita boleh mendidik diri sendiri dalam pelbagai aspek.  Ilmu pengetahuan dan maklumat membolehkan kita mempertingkatkan taraf hidup, mampu berdaya saing dan bergerak maju dalam dunia kini yang semakin mencabar dan berteknologi tinggi. Rakyat yang  suka membaca merupakan  aset kerajaan yang tidak terhingga nilainya kerana kehidupan pada hari esok banyak bergantung kepada apa yang kita pelajari pada hari ini.  

Perpustakaan Negeri Sabah adalah antara institusi Kerajaan Negeri yang memainkan peranan penting dalam usaha memupuk dan menggalakkan pembacaan di kalangan masyarakat. Setakat ini, terdapat 68 buah perkhidmatan perpustakaan cawangan dan desa di seluruh negeri Sabah dengan koleksi yang berjumlah 1,363,646 naskah. Untuk memudahkan mendapat maklumat yang cepat dan terkini, semua perpustakaan cawangan telah dibekalkan dengan kemudahan komputer peribadi bertalian internet untuk kegunaan pengguna.  

Salah satu penekanan Wawasan 2020 ialah untuk membangun Malaysia sebagai sebuah negara yang kaya maklumat dan mempunyai ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan. Seiring dengan halatuju Kerajaan ini, pihak Kementerian saya amat prihatin dan sentiasa memberi sokongan padu kepada program yang dirancang dan dilaksanakan oleh Perpustakaan Negeri Sabah (PNS).  

Program ini termasuklah program pembangunan yang dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan dan Negeri serta  peningkatan pelaksanaan perkhidmatan dan aktiviti yang dilaksanakan dari semasa ke semasa.  

Dari segi program pembangunan, saya amat berbesar hati kerana di bawah Rancangan Malaysia Ke-8, Aras 2 bangunan ibu pejabat disiapkan sementara penyiapan Aras 1 dan 3 akan dimulakan pada tahun ini. PNS Cawangan Lahad Datu telah berpindah ke bangunan baru dan kini pembinaan bangunan PNS Cawangan Ranau akan dimulakan. Dengan adanya bangunan yang lebih luas maka sudah tentunya kemudahan untuk pengguna dapat dipertingkatkan seperti komputer, perkhidmatan dan bahan-bahan perpustakaan.  

Masyarakat luarbandar juga tidak dilupakan di mana pengwujudan Perpustakaan Desa Siber Ilmu, Perpustakaan Komuniti dan penyediaan Perpustakaan Bergerak Multimedia yang telah dipertingkatkan. Perpustakaan dan van Perpustakaan Bergerak juga kini dilengkapkan dengan komputer selain daripada buku-buku agar masyarakat di luar Bandar sama-sama mendapat peluang mengakses keperluan maklumat yang lebih luas, cepat dan tepat melalui IT.  

PNS dalam usaha memaksimumkan kualiti perkhidmatan juga telah beralih kepada penggunaan Sistem baru dalam urusan perkhidmatannya. Sistem ini  dikenali sebagai sistem ILMU (Integrated Library Management Utility) .Dengan Sistem ini, pengguna kini boleh mengakses maklumat sumber perpustakaan melalui WebOPAC di Internet.

Penemuan kajian The Reading Profile of Malaysians, 1996 menunjukkan bahawa rakyat Malaysia dari umur 10 tahun ke atas adalah celik huruf namun secara purata, rakyat Malaysia hanya membaca 2 buah buku dalam setahun. Oleh yang demikian, bagi meningkatkan tahap pembacaan di kalangan masyarakat, saya yakin melalui program seperti Bulan Membaca ini, ianya  akan dapat meningkatkan minat sekaligus mewujudkan budaya membaca di kalangan masyarakat.

Perpustakaan Negeri Sabah telah melanggan pangkalan data online’ seperti eBrary dan Encylopedia Britannica yang mana ianya merupakan salah satu alternatif terkini kepada kita untuk mendapatkan maklumat dengan lebih mudah dan pantas.  Di samping itu, pengguna-pengguna dapat mengakses pangkalan data private domain “MyLib” tanpa bayaran melalui Perpustakaan Negeri Sabah. “Mylib” merupakan satu pangkalan data di bawah konsortium Perpustakaan Negara Malaysia yang memuatkan pangkalan data public domain dan private domain.  Antara data komersil di bawah private domain ialah ABSCO information service, PROQUEST Information Learning dan CLJ legal network. 

Sempena dengan Bulan Membaca ini, saya menyeru kepada orang ramai khasnya kepada para ibu-bapa dan guru-guru untuk membawa kanak-kanak berkunjung ke perpustakaan dan menggunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh perpustakaan.  

Sebelum mengakhiri ucapan ini saya ingin mengucapkan syabas kepada Jawatankuasa Bulan Membaca 2003 serta semua yang telah terlibat dalam menjayakan program ini. Tanpa dedikasi dan keringat yang telah anda curahkan kejayaan pada hari ini tentu sekali sukar untuk kita perolehi.

Dengan ini, saya dengan sukacita dan bangganya merasmikan Program Bulan Membaca Peringkat Negeri Sabah 2003.  

Sekian, terima kasih.  

Download pdf format

 


Homepage designed by Sabah State Llibrary
Any enquiry, please contact Webmaster