page_title.jpg (7341 bytes)

執委就職典禮 青年常識問答比賽 攝影課程
青運日聚餐 青年激勵大會 拜訪弱能兒童院
中秋晚會 幹部訓練課程 原創音樂網演唱會

會員羽球賽

拜訪安老院 銀色聖誕晚會

 

2001年青運團康訓練班 

日期:06-07/10/01  地點:青運會所