Kelab Sukan Rekreasi Dan Kebajikan,
Jabatan Kehakiman Malaysia,
Sandakan, Sabah
Malaysia.KERMAH
[ Tujuan & Objektif ]

[ Penaung / Penasihat ]

[ Ahli Jawatankuasa ]

[ Aktiviti-Aktiviti Tahun 1999 ]

[ Keahlian ]


 

Tujuan & Objektif

1. Membantu membina semangat kumpulan dan espirit de-corps yang sejajar dengan objektif kerajaan iaitu "Kepimpinan Melalui Teladan" dan kerajaan yang "BERSIH, CEKAP DAN AMANAH" dengan mengadakan aktiviti-aktiviti sukan, kesusasteraan, kebudayaan dan rekreasi;

2. Mengadakan lawatan-lawatan sambil belajar;

3. Memupuk persahabatan dan muhibah dengan orang ramai.


(Balik Ke Halaman Atas)

(Balik Ke Halaman Depan) 

PENAUNG

Y.A. Datuk Richard Malanjum

Hakim, Mahkamah Tinggi

Sandakan

PENASIHAT

 Tuan Sangau Gunting

Hakim, Mahkamah Sesyen

Sandakan

PRESIDEN

Puan Grace Puntang

NAIB PRESIDEN

Puan Noridah Ghazali

SETIAUSAHA

Cik Lo Kam Len

BENDAHARI

Tuan David Apin

AHLI JAWATANKUASA

Tuan Shamsul Bolhassan

Cik Hajjah Noorleza Dacho

En. Sarkawi Loso

AHLI JAWATANKUASA

Puan Fatimah Jimadi

En. Mohammad Abd. Sani

En. Wong Tamin Simad

(Balik Ke Halaman Atas)

(Balik Ke Halaman Depan)
 

AKTIVITI-AKTIVITI UNTUK 1999

 Jamuan Makan Pesta Kongsi Raya

Jamuan Makan Hari Natal

Lawatan Sambil Belajar Ke Sukau; Lembah

Danum Dan Lain-Lain Destinasi Pelancungan.

Malam Kehakiman (Judicial Night 1999)

Bengkel Internet Dan Homepage

 

(Balik Ke Halaman Atas)

(Balik Ke Halaman Depan)KEAHLIAN

1. Semua pegawai dan kakitangan Jabatan Kehakiman adalah layak menjadi ahli Kelab.

2. Tiap-tiap permohonan menjadi ahli hendaklah dicadangkan dan disokong oleh dua orang ahli dan permohonan dihantar kepada Setiausaha Kelab yang akan mengemukakan permohonan itu kepada Jawatankuasa Kelab untuk diluluskan. Jawatankuasa Kelab boleh mengikut budibicaranya menolak sebarang permohonan tanpa memberi sebab-sebabnya.

3. Tiap-tiap permohonan yang telah diluluskan hendaklah membayar bayaran masuk dan yuran Kelab bagi bulan pertama seperti yang ditentukan sebaik sahaja ianya diterima menjadi ahli Kelab.

4. Bayaran masuk adalah sebanyak RM5.00 dan yuran bulanan ialah RM1.00 dan hendaklah dibayar kepada Bendahari Kelab terlebih dahulu di dalam masa 10 hari pada awal tiap-tiap bulan.

 

 

(Balik Ke Halaman Atas)

(Balik Ke Halaman Depan)