CARTA ORGANISASI
PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA
CAWANGAN SABAH
 
 
Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Sabah
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penaung
|
Ketua Pengakap Negeri Sabah
|
_________________________
|
Ibu Pejabat
|
Setiausaha Kerja Ibu Pejabat
|
Penolong Ketua Pesuruhjaya Negeri Sabah
|
Penolong Pesuruhjaya Negeri Sabah
|
Pesuruhjaya Ibu Pejabat_Pesuruhjaya Bahagian
|
Pesuruhjaya Kawasan
|
Pesuruhjaya Daerah
 
Yang Dipertua Majlis Pengakap Negeri Sabah
|