SABAH SCOUTS IT COMMITTEE
Jawatankuasa IT Pengakap Negeri Sabah
 
 
 
ADVISORY BOARD
LEMBAGA PENASIHAT
 
|
STATE SCOUT IT COMMITTEE MEMBERS
AHLI JAWATANKUASA IT PENGAKAP NEGERI
|
SCOUT IT DIVISIONAL CORDINATORS
PENYELARAS BAHAGIAN IT PENGAKAP
 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
WEST COAST SOUTH
PANTAI BARAT SELATAN
WEST COAST NORTH
PANTAI BARAT UTARA
LOWER INTERIOR
PEDALAMAN BAWAH
UPPER INTERIOR
PEDALAMAN ATAS
SANDAKAN
SANDAKAN
TAWAU
TAWAU
 
 
PROTEM MEMBERS
AHLI-AHLI PROTEM

ADVISORY BOARD
 Lembaga Penasihat

1. Awang Zainie Hj. Suntim (Ketua)
2. Saelih @ Suhaili Bongkol
3. Philip Chin Saw Voon
4. Mohd Isa Satok
5. Jeyan T. Marimuttu

 STATE COMMITTEE MEMBERS
Ahli-ahli Jawatankuasa Negeri

1.    Tipun Masalom                                           Pengerusi
2.     Normanryan Awang Zainie                         Tim. Pengerusi
3.    Ahmed Tariq Datuk Aripen                         Setiausaha
7.   Jamaludin @ Jamal Jinal                               Peg. Perhubungan Awam
4.   Ah Wah Kong Nam                                     Bendahari
5.   Kwong Chiew Foong                                    Penasihat Teknikal
6.   Parsi Hj. Itar                                                 Ketua Editor
8.   Sufian Abdul Ghani                                        AJK
9.  Azry Hassan                                                  AJK
10.  Shamshida Awang                                       AJK
11.  Huzaimi Ghazali                                         AJK
12.  Hamdan Awang Zulkiflee                           AJK
13.  Exequiel Hijara                                          AJK
14.  Asim Ag. Yusof                                        AJK
15.  Aidah Madrus                                          AJK
16.  Hendrietta Ludana Fernandez                   AJK

DIVISIONAL CORDINATORS
Penyelaras-penyelaras Bahagian

1. Ahmed Farouk Datuk Aripen                   Pantai Barat Selatan
2. Kaplin Lahut                                            Pantai Barat Utara
3. Hassan Basri Apliasin                               Tawau
4. Merjuki Khayat                                        Sandakan
5. Fazri Husri                                               Pedalaman Atas
6. Sablee Bakri                                            Pedalaman Bawah
  

Jawatankuasa IT  Pengakap Negeri Sabah ditubuhkan pada 19 September 1997 berikutan daripada cadangan Persekutuan Pengakap Malaysia agar setiap negeri menubuhkan Jawatankuasa ITnya tersendiri. Penubuhan Jawatankuasa ini juga adalah selaras dengan seruan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr Mahathir Mohd untuk memajukan teknologi maklumat dan Lebuhraya Multimedia (Multimedia Super Corridor).

OBJEKTIF

Menjadi badan utama yang bertanggungjawab ke atas pembangunan Teknologi Maklumat (IT) bagi pengakap di seluruh negeri Sabah.

FUNGSI
 

 

STRUKTUR JAWATANKUASA

Permulaan ahli-ahli Jawatankuasa Pembangunan Teknologi Maklumat (IT) Pengakap Negeri Sabah adalah dipilih oleh Pengerusi Jawatankuasa. Mereka yang dipilih terdiri daripada pengakap-pengakap yang mahir atau sekurang-kurangnya tahu menggunakan computer.
 
 

AKTIVITI

Penyediaan Homepej bagi Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sabah

Penyediaan dan penyelengaraan hompej bagi Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Negeri Sabah merupakan kegiatan utama Jawatankuasa IT ini. Isi kandungan Hompej tersebut walaubagaimanapun akan diputuskan oleh Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Sabah.

Penyediaan program-program Pembangunan IT bagi pengakap negeri Sabah

Penyediaan program-program pembangunan IT seperti kursus-kursus dan seminar juga merupakan antara aktiviti-aktiviti yang akan dianjurkan oleh jawatankuasa ini. Matlamat program-program yang dianjurkan adalah untuk memperkenalkan IT kepada pengakap-pengakap negeri Sabah dan membuktikan bahawa pengakap juga boleh!

KEWANGAN

Tidak ada perbelanjaan yang diperlukan bagi penyediaan dan penyelenggaraan hompej bagi Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sabah. Perkhidmatan kemahiran dan disket bagi menyimpan data-data hompej akan disediakan oleh Kumpulan Pengakap Kelana-E (Terbuka) Daerah Kota Kinabalu.

Walau bagaimanapun, sumber kewangan akan diperlukan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti seperti kursus-kursus dan seminar. Bagi mendapatkan sumber kewangan adalah dicadangkan aktiviti-aktiviti tersebut dijalankan dengan kerjasama Majlis Belia Sabah (MBS), Jabatan Belia dan Sukan atau bersama dengan program rakan muda.

Selain daripada itu tajaan daripada pihak swasta amat digalakkan bagi menjayakan objektif Jawatankuasa ini.


Copyright © 1998 Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sabah, All Rights Reserved.