PPM SABAH HEADQUARTERS
Ibupejabat PPM Sabah

The PPM Sabah Headquarters or B.P. House was officiated by T.Y.T the Head of State, Tun, Pg. Hj. Ahmad Raffae in 1966.

Some of the facilities offered are :Ibupejabat PPM Sabah atau Rumah B.P. telah dirasmikan oleh T.Y.T Yang Dipertua Negeri Sabah, Tun Pg. Hj. Ahmad Raffae pada tahun 1966.

Antara perkhidmatan yang sediakan adalah seperti :


Copyrights © 1998 The Scouts Association Of Malaysia Sabah Branch.
All Rights Reserved.