SABAH SCOUT SHOP
Kedai Pengakap Sabah
 
 
 
Bahagian A -Lencana-lencana terkawal
Lencana Pengakap Kanak-kanak  
Lencana Pengakap Muda/Remaja 
Lencana Lima(5) Tertinggi  
Lencana Pengakap Kelana
Bahagian B
Lencana Tanda Pangkat Penolong Ketua Patrol (1 Garisan) 
Lencana Tanda Pangkat Ketua Patrol (2 Garisan)  
Lencana Tanda Pangkat Ketua Kumpulan   
Rambu Pengakap   
Lain-lain Lencana
Bahagian C
Lencana Nama Daerah 
Lencana Nombor Kumpulan  
Lain-lain Keperluan
Bahagian D 
Bahagian Buku-buku
Bahagian E - Lencana-lencana Peringatan
Barangan Jambori Nasional Ke-8 Tambunan   
Barangan Perkhemahan Ulang Tahun Ke-80 Sandakan 
Barangan Jambori Sabah Pertama
 
 

 

PERINGATAN

1. LENCANA TERKAWAL  :  Lencana Pengakap Kanak-Kanak, Lencana Pengakap Muda / Remaja, Lencana  Keahlian, Rambu Pengakap Kanak-Kanak / Muda / Remaja.

2. JUALAN haya boleh dibuat kepada mereka yang mempunyai surat kebenaran daripada Pesuruhjaya Pengakap  Negeri / Daerah, Setiausaha Lencana / Negeri / Daerah atau Pemimpin-Pemimpin yang bertauliah.

3. Segala Pesanan dengan menggunakan Pos hendaklah disertakan dengan harga barang-barang yang dipesan serta  perbelanjaan Pos melalui “BANK DRAET” atas nama “ PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA  CAWANGAN SABAH  -  SCOUT SHOP”  di alamatkan kepada

  KETUA PESURUHJAYA PENGAKAP NEGERI
  PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA, CAWANGAN SABAH,
  PETI SURAT 10351,
  88803 KOTA KINABALU,
  SABAH.

4. Harga barang-barang tertakluk kepada perubahan mengikut harga tanpa Notis terlebih dahulu.
 

 

Copyrights © 1998 by The Scouts Association of Malaysia Sabah Branch.
All Rights Reserved.